B

e

t

w

e

e

n

Now

a

n

d

Tomorrow

Agency

Duurzaam en circulair ondernemen. Per definitie niet altijd duurder of arbeidsintensiever. Gericht op zichtbare verbetering en kostenbesparing. Onze focus ligt op afvalstromen, het up en recyclen van materialen en energie winning. Biomassa is mooi maar treft geen doel als dit ons voedselprobleem in de weg staat. Energie winnen van afval groente en fruit draagt bij aan ook het sociale aspect. Een van de redenen voor Tripl-A om een onderneming als Green Collect te ondersteunen. Een vleugje creativiteit en experts op het gebied van sustainability, levert mooie resultaten.

CFD Technology

def

Network & Consultancy

Wordt Citizen, kijk op plennid.nl

Neem contact met ons op

Kom naar het sustainability Cafe.

In een lounge achtige setting praten over visies op het gebied van duurzaam ondernemen en leven. Een ideale plek om ideen te delen en elkaar te inspireren. Houd onze agenda in de gaten voor topic's. Gastheren Alexander Prinsen en Alwin Held. Samenwerking tussen Tripl-A en de Delfseport.

Een collectief van agrarische professional met een kijk, visie en ervaring in de agrarische sector. Het initiatief van het collectief is een uitgestrekte demokas bouwen in Zuid-Amerika. Waar onderzoek en onderwijs mogelijk is. Het collectief zet zich in voor meer en professionele kassenbouw en teelt in bv. Suriname.

Duurzame materialen zoals hout eindigen vaak vroegtijdig in de hoogovens. In samenwerking met bv Struijk Sloopbedrijf en Metaal inleverpunt Metallimex dragen wij bij aan het up cyclen van hout en afval metalen. Dit bespaart de bedrijven geld in afvalsbijdragen en levert ons basismaterialen die we in nieuwe vorm weer op de markt brengen. Als ondernemer kun je besparen door creatief om te gaan met afvalstromen. Het kan je jaarlijks veel geld besparen, neem contact met ons op voor opties.

Zero Waste Wood

Telefoon

Facebook

Messenger

LinkedIn

Wij zijn gevestigd aan de Schiehaven 17. Je kan ons bellen, mailen of appen. Wat je het makkelijkst vindt.

Zero Waste Food

Groente en fruit afval ten behoeve van het leveren van gas. Green collect is een groeiende onderneming waarbij het allemaal draait om het verzamelen van groente en fruit afval voor de productie van energie. Neem contact met ons op indien u een horeca onderneming bent of in de agrarische sector actief bent. We kunnen uw kostenbesparingen berekenen op basis van uw afvalstromen.

Zero Waste Food
Green Collect / stadsgas

Waar komt jouw voedsel vandaan

Een scholieren programma van basisschool tot aan beroepsopleidingen. Op diverse onderdelen wordt ingespeeld op de achtergrond van voedsel en productiestromen. Hoe ons voedsel in verband staat met industrialisatie.

Where is your food coming from?

Urban Food Market

Local Sprouts

CFD Technology

Urban Food Market

Box-Growing

Telefoon

Facebook

Messenger

LinkedIn

Ondernemers

De ondernemer en duurzame projecten, kostenbesparingen en nieuwe energiestromen. Tripl-A adviseert en begeleid ondernemers.

De focus ligt op het continue ontwikkelen van een maatschappelijk verantwoord plan. Bedrijfsmatig, procesmatig en ergonomisch is optimalisatie mogelijk. We betrekken medewerkers voor het creeren van bewustwoording. Het creeren van awarness door te laten zien waar je trots op bent als bedrijf.

Ondernemen is samenkomen. Filosoferen en creativiteit bij elkaar brengen. Aan de schiehaven 17 in Rotterdam hebben wij vanaf 2018 wekelijks het sustainability cafe. Een platform voor het delen van visies en uitwisselen van ervaring. In een ontspannen sfeer met food and drinks kan je gebruik maken van het platform en onze open mic sessies. Share your thoughts.

Duurzaamheid gaat niet alleen om reductie, emissie en scores. Het is behalve een procesmatige handeling een visie die je met z'n allen deelt. Waar iedereen een opinie of een zienswijze over heeft. Individueel of in een groep. Als onderneming of stichting. Jouw visie vormt onderdeel van een karakter of ondernemers filosofie. Draag dit uit en deel het met jouw publiek, optimaliseer en verbreed kennis. Tripl-A, we believe in a world full of answers and solutions.

Tripl-A verzorgt voor stichtingen crowd-fundings en projectmanagement

Amazone Foundation

De Amazone Foundation is gericht op het verbreden van participatie van vrouwen in de agrarische sector. Gericht op de Zuid-Amerikaanse vrouwen die samenwerken om professionaliteit op lokaal niveau te verbreden. Het kennis en practicum centrum biedt mogelijkheid tot opleiding en ondersteuning.

We creeren meer awarness voor stichtingen die zich inzetten voor een maatschappelijk, sustainable of sociaal doel

Tripl-A werkt voor en in samenwerking met diverse Stichtingen. Wij zijn gericht op fondsenwerving, het vergroten van awarness en een hogere mate van betrokkenheid van donateurs. Tevens wordt ons bureau projectmatig ingezet bij de realisatie van projecten.

De surinaamse Tuinbouwschool, een stichting van agrarische professionals die een onderwijstraject introduceren in Suriname. Het gaat hier vooral om het overbrengen van kennis en het bieden van practicum ervaring. De tuinbouw zal in de komende jaren voor vele landen een van de grootste bronnen van inkomsten zijn. Zowel voor consumptie als voor energie. De stichting, groep professionals wilt Suriname hierop voorbereiden door positief bij te dragen aan het voedselprogramma van de lokale bevolking.

Global Rainbow Warriors is een stichting gericht op het sociaal en maatschappelijk vlak. Het doel van de stichting is om een vertegenwoordiging te zijn van de earthcharters. Deze stroming richt zich op het vergroten van kennis op het gebied van ons ecologische systeem.Global Rainbow Warriors zijn verantwoordelijk voor de renovatie van het practige zeiljacht schip "De Simba". Na renovatie zal dit schip ingezet worden voor kennisverspreiding en maatschappelijke doeleinden.

Urban Life

Voedsel is een van de belangrijkste key elementen in ons leven. Binnen de Urban lifestyle is voedsel lange tijd verdwenen en was architectuur niet gericht op het creeren van plekken waar voedsel verbouwd kan worden. Gelukkig keert het tij, Tripl-A heeft in samenwerking met de Delfseport de gelegenheid om midden in het centrum een plek te creeren waar eigen voedseltuintjes indoor mogelijk wordt. Box growing is een manier om functioneel gebruik te maken van containers voor het verbouwen van gewassen. Hydrophonic systemen en circulatie staat hierin centraal.

Urban Lifestyle projects zijn gericht op kennisvergroting. Het biedt een beeld en perspectief van hoe we kunnen omgaan met het stadsleven zonder grip te verliezen op basiselementen zoals voedsel en water. Het city farming project bijvoorbeeld is gericht op stadsverbouwers die op originele plekken gewassen cultiveren.

Fish don't grow on trees is een urban lifestyle project speciaal gericht op het basisonderwijs. Stadkinderen krijgen de mogelijkheid om box growing te proberen met diverse gewassen. Ze leren op spelenderwijs uit welke fases het cultiveren van gewassen bestaat. Samen met een interactief programma wordt de biologieles een stuk leuker. Het ondersteunt en stimuleert inzichten over voedsel van jonge kinderen en bewust wording in waar eten vandaan komt.

Urban Lyfestyle werkt aan projecten met studenten van het middelbaar en hoger beroeps onderwijs. Het doel is om intergratie vanuit het onderwijs richting het arbeidsproces te optimaliseren. Studenten werken samen met ons aan projecten. Onze projecten worden in praktijk gebracht op onze werf Delfseport in Rotterdam.

Ben jij student of werk jij als studentenbegeleider kijk dan voor meer informatie over onze projecten en leerwerk stages. Via de stages ons stage en praktijkbureau kun je meer informatie krijgen over de mogelijkheden.

Where is your food coming from

Een urban lifestyle project gericht op het voorgezet en middelbaar beroeps onderwijs. Het is een fieldtrip waarin inzicht wordt gegeven over de weg die voedsel aflegt voordat het zich in de schappen van de winkel bevindt. Conservatie, distributie, transport en commercie staan centraal. De fieldtrip bestaat uit het bezoeken van bedrijven en overheidsinstellingen in de ketenlijn van voedsel.